Üye İşyeri Komisyon API


Üye işyeri komisyonu API'si, kart programına göre üye işyeri komisyonunu ve son kullanıcı komisyonunu döner.

Method URL İçerik-Türü
GET /api/commissions application/json

URL

URL
https://app.iqmoneytr.com/ccpayment/api/commissions

Parametreler

Tür Parametre Örnek Değer
KEY currency_code TRY,USD,EUR

Authorization

Authorization , bağlantı girişine izin verildiğini doğrulayan bir başlık anahtarıdır. Yöntem " Bearer " olmalıdır.

Örnek Değer


  {
    Bearer
	eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6ImRlMGVlZGFiZjdhZDhkODYzYTgyMzQ4Nzk5NT
	FkYzFlMDZkZTUxYjU0NWRjYmU3MzRjMmQ1OGNkMWFlOWE4YjliZTkyMjdlZGVmZDdlMDliIn0.eyJh
	dWQiOiIxNSIsImp0aSI6ImRlMGVlZGFiZjdhZDhkODYzYTgyMzQ4Nzk5NTFkYzFlMDZkZTUxYjU0NWR
	jYmU3MzRjMmQ1OGNkMWFlOWE4YjliZTkyMjdlZGVmZDdlMDliIiwiaWF0IjoxNTczNzUyNDcyLCJuYmY
	iOjE1NzM3NTI0NzIsImV4cCI6MTYwNTM3NDg3Miwic3ViIjoiMSIsInNjb3BlcyI6W119
  }
  

Acceept

Accept ,müşteri tarafında ne tür bir temsilin istendiğini belirler. Değer "application / json" olmalıdır.

currency_code

Varsayılan olarak "TRY" ayarlanmıştır. iqmoney yalnızca bu kurlara izin verir: "TRY", "USD", "EUR"


İstek


  {
  "currency_code":"TRY",
  }
  

Başarılı Yanıt


{
  "status_code": 100,
  "status_description": "successful",
  "data": {
    "1": [
      {
        "card_program": "Bonus",
        "merchant_commission_percentage": "1.0000",
        "merchant_commission_fixed": "1.0000",
        "user_commission_percentage": 1,
        "user_commission_fixed": 1,
        "currency_code": "TRY",
        "installment": 1
      }
    ],
    "2": [
      {
        "card_program": "Bonus",
        "merchant_commission_percentage": "2.0000",
        "merchant_commission_fixed": "2.0000",
        "user_commission_percentage": 0,
        "user_commission_fixed": 0,
        "currency_code": "TRY",
        "installment": 2
      }
    ],
    "3": [
      {
        "card_program": "Bonus",
        "merchant_commission_percentage": "3.0000",
        "merchant_commission_fixed": "3.0000",
        "user_commission_percentage": 0,
        "user_commission_fixed": 0,
        "currency_code": "TRY",
        "installment": 3
      }
    ]
  }
}
  

NOT

Taksitli bir kart programı için komisyon "x" gelirse, bu taksit için kart programının etkin olmadığı anlamına gelir.

Başarısız Yanıt


{
  "status_code": 0,
  "status_description": "No Data Found",
  "data": []
}