Taksit Bilgi Alma


Kullanıcı kart numarasının ilk 6 hanesini, tarım kartları için kart numarasının tamamını girdiğinde, API çağrılmalıdır. getPos API, ödeme sayfasındaki verilen kart numarasına göre taksit listesini, tarım kartları için vade aralığını ve ödeme sıklığını sağlamaktan sorumludur.

Method URL İçerik-Türü
Post api/getpos application/json

URL

URL
https://app.iqmoneytr.com/ccpayment/api/getpos

Parametreler

Tür Parametreler Data Türü Şart
HEADER Authorization String Zorunlu
HEADER Accept string Zorunlu
KEY credit_card digit Zorunlu
KEY amount double Zorunlu
KEY currency_code String Zorunlu
KEY merchant_key String Zorunlu
KEY is_recurring String Opsiyonel
KEY is_2d String Opsiyonel

Accept

Accept,müşteri tarafında ne tür bir temsilin isteneceğini belirler. Değer “application / JSON” olmalıdır

credit_card

credit_card , kullanıcı kartı numarasının ilk 6 hanesi; tarım kartları için kart numarasının tamamı gönderilmesi gerekiyor.
Değer “application / JSON” olmalıdır

amount

amount , toplam ürün tutarı

currency_code

currency_code , para biriminin ISO kodudur. Örneğin, USD, TRY, EUR vb.

merchant_key

merchant_key , iqmoney tarafından sağlanan üye işyerinin benzersiz anahtarıdır.

is_recurring

is_recurring = 1, ödeme yinelenen ödeme için zorunludur

is_2d

is_2d Get token API yanıtında, "is_3d" 0 ise is_2d = 1 gönderilmelidir;

Notlar

Veri değerleri bir dizi olabilir. Bu durumda, üye iş yeri web sitesi kullanıcının seçmesi için tüm taksit seçeneklerini göstermelidir. Varsayılan olarak, ilk taksit seçilecektir. Her durumda, cevapta en az bir taksit olacak.


İstek


  {
  "credit_card":"4921307",
  "amount":"10",
  "currency_code":"TRY",
  "merchant_key":"$2y$10$Op7M7aVuDIZkCy.5xdJ7QOpiTUcfZhJ9Nvi9G3t4rHetH46ncRmxm"
  }
  

Başarılı Yanıt


{
  "status_code": 100,
  "status_description": "Successfull",
  "data": [
    {
      "pos_id": 119,
      "campaign_id": 0,
      "allocation_id": 0,
      "installments_number": 1,
      "card_type": "CREDIT CARD",
      "card_program": "BONUS",
      "card_scheme": "mastercard",
      "payable_amount": 11.1,
      "hash_key": "cf6affcc188f6d08:b364:YoZ2QnJ1Z5wEGCpb8pZmuGbSiFUZ4fMdI4v8rcnl8NZ0XVmnOwj2C6noiSS01TiNfF5TBFBxd9o14Jou9zNMKzofm4zKrnSCSNLVf5eX3tI=",
      "amount_to_be_paid": "11.10",
      "currency_code": "TRY",
      "currency_id": 1,
      "title": "Single payment"
    }
  ]
}
  

Başarısız Yanıt


   {
  "status_code": 14,
  "status_description": "merchant not found"
   }