İşlem İadesi


Method URL İçerik-Türü
Post api/refund application/json

URL

URL
https://app.iqmoneytr.com/ccpayment/api/refund

Parametreler

Tür Parametreler Data Türü Şart
HEADER Authorization String Zorunlu
HEADER Accept String Zorunlu
KEY invoice_id String Zorunlu
KEY amount String Zorunlu
KEY app_id String Zorunlu
KEY app_secret String Zorunlu
KEY merchant_key String Zorunlu
KEY refund_transaction_id String Zorunlu
KEY refund_web_hook_key String Opsiyonel

Authorization

Authorization bağlantı girişimine izin verildiğini doğrulayan bir başlık anahtarıdır. Method “Bearer” olmalıdır.

Örnek Veri


	 Bearer
	eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6ImRlMG
	VlZGFiZjdhZDhkODYzYTgyMzQ4Nzk5NTFkYzFlMDZkZTUxYjU0N
    WRjYmU3MzRjMmQ1OGNkMWFlOWE4YjliZTkyMjdlZGVmZDdlMDliI
	n0.eyJhdWQiOiIxNSIsImp0aSI6ImRlMGVlZGFiZjdhZDhkODYzYTgyMz
	Q4Nzk5NTFkYzFlMDZkZTUxYjU0NWRjYmU3MzRjMmQ1OGNkMWFlO
	WE4YjliZTkyMjdlZGVmZDdlMDliIiwiaWF0IjoxNTczNzUyNDcyLCJuYmYiO
	jE1NzM3NTI0NzIsImV4cCI6MTYwNTM3NDg3Miwic3ViIjoiMSIsInNjb3BlcyI
	6W119.mDtdzcv15p8SnYjZYJUJrhdskO5NohXbkcAxKWWZ72lNtrg86RZ1y
	xQwfQlRu6IPoa1rfG3M4jfsNeH
  

Acceept

Accept ,müşteri tarafında ne tür bir temsilin istendiğini belirler. Değer "application / json" olmalıdır.

invoice_id

invoice_id üye iş yeri tarafından gönderilen benzersiz işlem id'si

amount

amount iade edilecek tutardır

app_id

app_id iqmoney tarafından sağlanan benzersiz bir kimliktir.

app_secret

app_secret iqmoney tarafından sağlanan gizli bir anahtardır

merchant_key

merchant_key iqmoney tarafından sağlanan benzersiz üye işyeri anahtarıdır

refund_web_hook_key

refund_web_hook_key Bankadan iade için başarılı cevap gelmediği zaman işlem manuel iadeye düşüyor, bu durumda bildirim almak için iade webhook'unu kullanabilirsiniz

İstek


  {
  "invoice_id":"164996771521300",
  "amount":"1",
  "app_id":"4c8f4d75afcfbd2c8d8eb45b7eb2622b",
  "app_secret":"42aa2fbceb0a7259f0db78b66b9ec110",
  "merchant_key":"$2y$10$FRKuzQFSml7AxwBpd57Wzu3zVocr7r15vVWIFPpc.JvHhRmmPdnoG",
  "refund_transaction_id":""
  }
  

Başarılı Yanıt


  {
  "status_code": 101,
  "status_description": "Your refund request created successfully. Our team will complete the refund process.",
  "order_no": "164996771559396",
  "invoice_id": "164996771521300",
  "ref_no": ""
  }
	

Başarısız Yanıt


  {
  "status_code": 31,
  "status_description": "Transaction Not Found",
  "order_no": "",
  "invoice_id": "1649967715221300",
  "ref_no": ""
  }