İşlem Durumu


İşlem durumu sorgulaması için endpoint ve http method bilgisi aşağıda verilmiştir.

Method URL İçerik-Türü
Post api/checkstatus application/json

URL

URL
https://app.iqmoneytr.com/ccpayment/api/checkstatus

Parametreler

Tür Parametreler Data Türü Şart
HEADER Authorization String Zorunlu
HEADER Accept String Zorunlu
KEY invoice_id String Zorunlu
KEY merchant_key String Zorunlu
KEY hash_key String Zorunlu
KEY include_pending_status boolean Zorunlu

Authorization

Authorization bağlantı girişimine izin verildiğini doğrulayan bir başlık anahtarıdır. Method “Bearer” olmalıdır.

Örnek Veri


	 Bearer
	eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6ImRlMG
	VlZGFiZjdhZDhkODYzYTgyMzQ4Nzk5NTFkYzFlMDZkZTUxYjU0N
    WRjYmU3MzRjMmQ1OGNkMWFlOWE4YjliZTkyMjdlZGVmZDdlMDliI
	n0.eyJhdWQiOiIxNSIsImp0aSI6ImRlMGVlZGFiZjdhZDhkODYzYTgyMz
	Q4Nzk5NTFkYzFlMDZkZTUxYjU0NWRjYmU3MzRjMmQ1OGNkMWFlO
	WE4YjliZTkyMjdlZGVmZDdlMDliIiwiaWF0IjoxNTczNzUyNDcyLCJuYmYiO
	jE1NzM3NTI0NzIsImV4cCI6MTYwNTM3NDg3Miwic3ViIjoiMSIsInNjb3BlcyI
	6W119.mDtdzcv15p8SnYjZYJUJrhdskO5NohXbkcAxKWWZ72lNtrg86RZ1y
	xQwfQlRu6IPoa1rfG3M4jfsNeH
  

Acceept

Accept ,müşteri tarafında ne tür bir temsilin istendiğini belirler. Değer "application / json" olmalıdır.

invoice_id

invoice_id üye iş yeri tarafından gönderilen benzersiz işlem id'si

merchant_key

merchant_key iqmoney tarafından üye iş yerine sağlanan benzersiz üye işyeri anahtarı

include_pending_status

includePendingStatus Bekleyen işlemlerinizi de görebilmek için includePendingStatus true olarak gönderilmesi gerekmektedir.

hash_key

hash_key oluşturmak için örnek algoritma

İstek


   {
  "merchant_key":"$2y$10$HmRgYosneqcwHj.UH7upGuyCZqpQ1ITgSMj9Vvxn.t6f.Vdf2SQFO",
  "invoice_id" : "Cs2Ghy621dsa42f1D2",
  "include_pending_status":"true"
   }
  

Başarılı Yanıt


  {
  "status_code": 100,
  "status_description": "An order has been taken place for this invoice id: 33491162435928”,
  "transaction_status": "Completed",
  "order_id": "162435932934307",
  "transaction_id": "SXY0m-o3kb-TC10-98950-220621",
  "message": "An order has been taken place for this invoice id: 33491162435928",
  "reason": "",
  "bank_status_code": "",
  "bank_status_description": "",
  "invoice_id": "33491162435928",
  "total_refunded_amount": 0,
  "product_price": "20.00",
  "transaction_amount": 22.1,
  "ref_number": ""
  "transaction_type": "Auth",
  }
	

Başarısız Yanıt


   {
  "status_code": 41,
  "status_description": "Oder Failed",
  "transaction_status": "Failed",
  "order_id": "162435924998223",
  "transaction_id": "6jvQ7-l3kb-TC10-98950-220621",
  "message": "Oder Failed",
  "reason": "Failed # transaction failed",
  "bank_status_code": "Failed # transaction failed",
  "bank_status_description": "transaction failed",
  "invoice_id": "50781624359247",
  "total_refunded_amount": 0,
  "product_price": "20.00",
  "transaction_amount": 21.2,
  "ref_number": "",
  "transaction_type": "Pre-Authorization",
   }