Pf Entegrasyonu


Methodlar

Aşağıda verilen web API yöntemleri, bir iş yerinin alt bayi pf kayıtlarını ödeme sistemine kaydetmek, düzenlemek ve silmek için kullanılmaktadır.


Referans


Parametreler Değerler Referans Örnek
app_id string üye işyerine atanan benzersiz bir anahtardır 4c8f4d75afcfbd2c8d8eb45b7eb2622b
app_secret string üye işyerine verilen benzersiz ve gizli bir anahtardır. 42aa2fbceb0a7259f0db78b66b9ec110
merchant_key string üye iş yeri için oluşturulan benzersiz anahtardır $2y$10$FRKuzQFSml7AxwBpd57Wzu3zVocr7r15vVWIFPpc.JvHhRmmPdnoG
pf_id digits:5 rastgele 5 ader dijital rakamdan oluşur 39048
name string üye iş yeri adı John Doe
vkn digits:10 üye iş yeri vergi kimlik numarası 1234567891
tckn digits:11 TC kimlik numarası 12345678910
city string Üye iş yerinin bulunduğu şehir Istanbul
address string üye iş yerinin açık adresi ABC Sokak, Istanbul, Turkiye
iso_country_code digits:3 numaralardan oluşan üye iş yerinin ISO kodu
Diğer ISO Kodları
742
post_code digits:5 üye iş yerinin posta kodu 34750
site_url url üye iş yeri web sayfası https://site.com
hash_key string belirli bir algoritma ile oluşturulmuş benzersiz hash anahtarı 944357f199c09d70:1481:6ssfvYiTGF2iU3fYFI5F3A==