PAY 3D


pay3D API, IQ Money ödeme entegrasyon sistemine sipariş ve kredi kartı ayrıntı bilgilerini göndermek için kullanılır. Üye işyeri web sitesi ödeme formunu gönderdikten sonra kullanıcı banka sayfasına yönlendirilecektir. Ödeme, banka ağ geçidinde bir SMS koduyla doğrulanacaktır. Ödeme başarılı olduktan sonra, kullanıcı üye iş yerinin başarı URL'sine yönlendirilecektir, aksi takdirde üye iş yeri tarafından belirlenen iptal URL'ne yönlendirilecektir. Bu ödeme API'sinde diğer ödeme API gibi getpos API 'yi çağırmaya gerek yoktur.

Özel Notlar

1. pay3D api'na ajax isteğini göndermeyin. "/api/pay3D" URL’ne html form gönderimi olmalıdır

2. Örnek dosya olarak verilen örnek kodu kullanın.

Örnek Kodu Buradan İndirebilirsiniz | Pay3D.zip

Method URL İçerik-Türü
Post api/pay3d application/json

URL

URL
https://app.iqmoneytr.com/ccpayment/api/pay3d

Parametreler

Tür Parametreler Data Türü Şart
HEADER Authorization String Zorunlu
HEADER Accept string Zorunlu
KEY cc_holder_name string Zorunlu
KEY cc_no string Zorunlu
KEY expiry_month String Zorunlu
KEY expiry_year String Zorunlu
KEY cvv String Zorunlu
KEY currency_code String Zorunlu
KEY installments_number String Zorunlu
KEY invoice_id String Zorunlu
KEY invoice_description String Zorunlu
KEY name String Zorunlu
KEY surname String Zorunlu
KEY total double Zorunlu
KEY merchant_key String Zorunlu
KEY items String Zorunlu
KEY cancel_url String Zorunlu
KEY return_url String Zorunlu
KEY hash_key String Zorunlu
KEY bill_address1 String Opsiyonel
KEY bill_address2 String Opsiyonel
KEY bill_city String Opsiyonel
KEY bill_postcode String Opsiyonel
KEY bill_state String Opsiyonel
KEY bill_country String Opsiyonel
KEY bill_email String Opsiyonel
KEY bill_phone String Opsiyonel
KEY card_program String Opsiyonel
KEY ip String Opsiyonel
KEY transaction_type String Opsiyonel

Notlar


 
cancel_url, ödeme başarısız olduğunda yönlendirme için kullanılır ve ödeme başarılı olduğunda yönlendirme için return_url kullanılır.

Başarısız veya başarılı ödemeden bağımsız olarak, aşağıdaki anahtarlar iptal ve başarılı url ile sorgu dizesinde mevcuttur:

iqmoney_status, order_id ve invoice_id. Örneğin, başarılı URL https: // alanadim.com/ ise, başarılı ödemeden sonra iqmoney, https: // alanım.com/?iqmoney_status=1&order_no=234234232&invoice_id=73434 adresine yönlendirecektir.

Sorgu dizesinde, iqmoney_status = 1 ise, sepeti temizlemek ve sipariş durumunu "Tamamlandı" olarak değiştirmek için " /api/checkstatus " çağrılmalıdır.	
									

Authorization

Authorization bağlantı girişimine izin verildiğini doğrulayan tanımlayan bir başlık anahtarıdır. Yöntem “Bearer” olmalıdır

Accept

Accept,müşteri tarafında ne tür bir temsilin isteneceğini belirler. Değer “application / JSON” olmalıdır


İstek


  {
  "'cc_holder_name' => 'John Dao',
  'cc_no' => '535576595454545',
  'expiry_month' => '06',
  'expiry_year' => '2022',
  'currency_code' => 'TRY',
  'installments_number' => '1',
  'invoice_id' => '34546434353',
  'invoice_description' => 'INVOICE TEST DESCRIPTION',
  'total' => '5.00',
  'merchant_key' => '$2y$10$w/ODdbTmfubcbUCUq/ia3OoJFMUmkM1UVNBiIQIuLfUlPmaLUT1he',
  'items' => '[{"name":"Item3","price":5.00,"quantity":1,"description":"item3 description"}]',
  'name' => 'John',
  'surname' => 'Dao',
  'hash_key' => '661ebbf2acc9d8bc:cb27:47tnM4SnmuVWRq9YMaHo2npFjXr7Nfe04poc_ri3g_R1NylhHZcj0Zu3Eul
          4K7tPmEV2kRxpiDUa8If4xgxAHyM6j+mJaLGL73FFFxoEEJcwhqr5GYOTbQbT7+G2TtnU',
  'return_url' => 'http://merchant-domain.com?success.php',
  'cancel_url' => 'http://merchant-domain.com?fail.php'
  }
  

Başarılı Yanıt


 {
	"iqmoney_status":"1",
	"order_no":"162632108393105",
	"invoice_id":"1626321081825",
	"status_code":"100",
	"status_description":"success",
	"iqmoney_payment_method":"1",
	"credit_card_no":"535576****7226",
	"transaction_type":"Auth",
	"payment_status":"1",
	"payment_method":"1","error_code":"100",
	"error":"success","hash_key":"a18ed8083e2872ce:e760:dDnLrAvPKQ51rTj3sE2rhfjIf27AAJn3RMKkGDfJWIP7JbCMUoiutBVp9muzqnNp"
 }
  

Başarısız Yanıt


   {
  "iqmoney_status": "0",
  "order_no": null,
  "invoice_id": "1626326298459",
  "status_code": "102",
  "status_description": "Pos was not defined",
  "iqmoney_payment_method": "1",
  "credit_card_no": null,
  "transaction_type": "Auth",
  "payment_status": "0",
  "payment_method": "1",
  "error_code": "102",
  "error": "Pos was not defined"
}